Cookie-information

Vi använder cookies för att samla in statistik och mäta trafik. Vi använder informationen för att förbättra hemsidan. Genom att klicka dig vidare accepterar du användningen av cookies.
Läs mer

Menu
Visa kundvagn
0
0,00 SEK
Hitta produkt
 
Produkter

Monteringsanvisningar trägolv

Korrekt montering och efterföljande vård är viktiga förutsättningar för plankgolvets utseende och livslängd. Här hittar du de professionella instruktionerna för installation av lamellgolv på reglar och som flytande golv. Se även vårdinstruktioner för både oljerade och lackade trägolv.
 

Monteringsanvisningar trägolv med limfri klick-system

Håll det oöppnade golvet i det framtida rummets klimat (40-60% RH vid 18-24gr) i minst 48 timmar. Förpackningarna får först öppnas en efter en när golvmonteringen påbörjas.

Golvet är för flytande läggning utan lim. Det innebär att det alltid måste hållas avstånd från väggar, trappor, fasta installationer osv.

Undersök och kontrollera undergolvskonstruktionen: den måste vara torr, ren, fast och platt. Ta alltid bort mattor och kontrollera att undergolvet uppfyller kraven för planhet +/- 2 mm på en 2 meter hål. Observera att betonggolv kräver ångspärr och golvunderlag. Placera aldrig ångspärr på organiska material (t.ex. trä) eftersom detta kan orsaka ruttning och svamp.

Välj alltid undergolv enligt ditt eget golv - alla golv är unika.

Mät rummet och bestäm monteringsriktningen. Den sista radens bredd ska vara min. 50mm, annars justeras bredden av första raden. Var uppmärksam på 10 mm avståndskrav för väggar och fasta installationer osv. Montera max. 8 x 12 meter, annars görs dilatationsfogar. Det finns också dilatationsfogar vid rumdelning mm.

För golvvärme får ytemperaturen vara max. 27gr. Typiskt svarar en yttemperatur på 27g till 34gr framledning i ett vattenbaserat golvvärmesystem i ett betongunderlag. Observera att lösa mattor kan öka ytemperaturen med ca. 2gr.

Golvet kontrolleras kontinuerligt under montering. Kontrollera därför varje plank innan

Värdet på garantin reduceras med 3% per år och garantin inkluderar inte uppföljningskostnader, dvs demontering, ny montering, osv. Observera att installerade plankor ses som accepterade och att därför reklamationer avvisas.

Håll alltid rätt rumsklimat, dvs 40-60% RH vid 18-24gr. Det är ditt ansvar att de rätta förutsättningarna är närvarande. Det innebär i praktiken att om golvet t.ex. är utsatt för hård eller långvarig torkning (32% RH och lägre), är tillverkaren inte ansvarig för eventuella följdskador.

Monteringsanvisningar ingår i förpackningarna, dessa måste följas!

Se parkettgolv med limfri klick-system >> klicka här!

Se plankgolv med limfri klick-system >> klicka här!
 

Montering av trägolv med klick-system

  • Första planken - första raden. Första planken placeras i det högra hörnet med 10 mm luft till väggarna med hjälp av distansklossar. Planken måste vändas som illustrerad. (Kom ihåg att beräkna bredden på både första och sista raden!)
  • Första raden - andra planken. Placera planken försiktigt mot ändstödet och tryck den på plats med ett litet tryck. (Kan variera från klicksystem till klicksystem)
  • Vid läggning av radens sista planka placeras en 10mm distansklossa mot väggen och längden av planken mäts. Använd vid behov redan sågade plankor för start och slutplankor.
  • Andra raden - första planken. Montera första planken - kom ihåg distansklossen mot väggen. Ändsamlingar i två grannrader måste förskjutas min. 500 mm utan mönsterbildning
  • Andra raden - andra planken. Den andra planken monteras först på längden och trycks sedan försiktigt mot ändstödet av den första planken och fästs till ändstödet med ett litet tryck. (Kan variera från klicksystem till klicksystem)
  • Efter montering av de första 3 raderna, kontrollera avståndet mellan golvet och väggen
  • Sista raden - kom ihåg 10 mm avstånd till väggen när du mätar plankens längd och bredd. Planken måste vara min. 50mm bred. Skär först på längden och sedan på bredden.
 

Monteringsanvisningar Spontade Trägolv

22 mm lamellgolv för läggning på reglar:

Lamellgolven är godkända för 60 cm regelavstånd. Regelgolv skruvas fast vid reglarna. Bör limmas i ändstöd - aldrig på långsidan. Kom ihåg hjälpreglar vid väggen. Fastskruvas med Plataflex 4,2 x 45/55mm.

Plankgolv levereras från fabriken torkad till normala driftsförhållanden. Kontrollera vid mottagandet att det levererade trägolv, är det som beställts. Innan du lägger golvet, måste trägolvet få rumstemperaturen (min 15-18 grader). Förpackningarna öppnas först när montering påbörjas. Luftfuktigheten i rummet måste vara mellan 40 och 60% under installationen. Möjliga betongunderlag måste vara torra.

Innan läggning påbörjar kontrolleras att undergolv eller reglar uppfyller kraven för planhet +/- 2 mm på en 2 meters hål. Underlaget måste vara fast och stabilt (icke-fjädrande). Fuktspärr måste monteras när risken för befuktning underifrån är närvarande (alltid fuktspärr på betong). Använd min. 0,20 mm PE-film och skum, film eller liknande. Placera aldrig fuktspärr ovanpå organiska material (trä etc.) på grund av risken för ruttning och svamp.

Vid läggning: öppna så många paket i förväg och blanda från flera paket - synliga fel eller oönskade strukturella fluktuationer sågas från plankorna.Översågade brädor är reserverade för "start- och ändplankor" och används kontinuerligt under läggning. Endast planker med kontinuerliga fel utbyts. Speciellt för furu trägolv eller plankgolv med rustik sortering är gäller att man bör skära bort en del småfel (kanter - kvistar etc.) utan att öka den totala förbrukningen, så var kritisk, de översågade brädor kan lätt användas i början och slutet av raderna. Observera att monterade plankor ses som accepterade och att reklamation därför avvisas.

Lägg plankor med samma produktionsdatum tillsammans, undvik då minimala skillnader i produktionsserier.

Start på läggning vid en rak vägg och lägg lamellgolvet med sponten framåt. Det är viktigt att de första 2 raderna ligger med ett helt sluten ändstöd, "En god början är halva arbetet".
Använd distansklossar eller kilar för att hålla önskat avstånd till väggen (10 mm).

För flytande läggning placeras limmen som två obrutna sträck i notens ovan och undersida. När träplankorna slås samman, dras limet in i spåret. Torka av överflödigt lim omedelbart med en våt och ren trasa. Ändstöd monteras först och efteråt på långsidan, slå slagkanten mot ändsamlingen, vilket ger bästa täthet i ändsamlingen.

Plankraderna varierar i.o.m. avståndet mellan ändsamlingarna utan att bilda ett mönster.

Använd en slagklossa av hårdträ eller plast som hålls mot sponten. Använd aldrig en del av "avskurna" golvet eftersom slitaget på golvet då kan skadas. Håll 10 mm avstånd till fasta installationer - rör mm

Montera sandlist så att du inte riskerar att golvet "tappar" fotlister etc. - Det här är vanlig bra dansk hantverkspraxis.

Om plankgolvet läggas i fler rum ska golvet delas i dörröppningar etc. Dilitationsfogar bör etableras på större golvytor, speciellt om plankorna passerar öppningen.

Vid golvvärme i kombination med trägolv är det särskilt viktigt att anläggningen måste ha varit i drift innan golvet läggs. Anläggningen kommer att stoppas 2 dagar innan golvläggning börjar. Kontroll av värmesystemet måste monteras och drivas.

Efter montering av trägolv, ökar temperaturen gradvis och samma procedur används i samband med början och slutet av uppvärmningssäsongen. Öppna eller stäng aldrig golvvärmen plötslig vid trägolv.

Framledningtemperaturen får inte vara för hög och max. temperaturen på trägolvsytan får inte överstiga 28 grader (mätt med infraröd termometer).Typiskt svarar en yttemperatur på 28 grader till 35 grader framledning i ett vattenbaserat golvvärmesystem i betongunderlag.

Monteringsanvisningar ingår i förpackningarna, dessa måste följas!

Se utbudet av 22mm spontade trägolv för läggning på reglar >> klicka här!
 

Monteringsanvisningar massiva trägolv

Medföljer även paketen
 

Underhåll och vård av behandlade trägolv

Medföljer även paketen